Hyu House

Hyu House มีบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และให้บริการที่พักในกรุงโตเกียว (Tokyo) 1.9 กม. จากสวนแห่งชาติ Shinjuku Gyoen ศาลเจ้า Meiji Jingu อยู่ห่างจาก HYU HOUSE 2.9 กม. ขณะที่สนามกีฬา Meiji Jingu อยู่ห่างออกไป 3.2 กม. สนามบินที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่สนามบินนานาชาติโตเกียวฮาเนดะห่างจากที่พัก 17 กิโลเมตร